detail

názov:

Baseball Club Slovan Bratislava

sídlo:

Rovniankova 24

851 03 Bratislava

Slovenská republika

právna forma:

občianske združenie

IČO:

42 170 621

číslo účtu:

SK7402000000002607864955

registrácia:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-3827

oficiálne logo:

logo-slovan