2%

 
Milí priatelia, fanúšikovia a partneri,
blíži sa termín platenia dane z príjmu a s ním aj možnosť poskytnúť nášmu klubu podporu vo forme 2% z daní. Prostriedky, ktoré každoročne z 2% získavame, tvoria podstatnú časť nášho rozpočtu. Vaša pomoc v tomto smere je preto pre náš klub nesmierne dôležitá.
 ­
Tlačivo na poukázanie 2% pre náš klub nájdete tu:
 ­
Do Oddielu II Údaje o prijímateľovi treba doplniť nasledovné údaje:
BASEBALL CLUB SLOVAN BRATISLAVA,
ROVNIANKOVA 24, 851 02 BRATISLAVA
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42170621

Pre zamestnancov, za ktorých daňové priznanie podáva zamestnávateľ, je potrebné:

  1. Požiadať zamestnávateľa o zúčtovanie preddavkov na daň do 15.02.2021
  2. Požiadať zamestnávateľa o vystavenia Potvrdenia o zaplatení dane
  3. Vyplniť tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  4. Kópiu Potvrdenia o zaplatení dane a originál Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby odoslať/osobne doručiť na miestne príslušný daňový úrad Vyhlasenie-2%_Slovan_Baseball do 30.4.2020
V prípade záujmu za Vás dokumenty doručíme na daňový úrad my, stačí nás nakontaktovať.
Pre právnicke osoby, SZČO a fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú sami, treba vypísať naše údaje do daňového priznania.